Met bijna 850 medewerkers is arbeidsintegratiebedrijf Dethon een van de grootste werkgevers van Zeeuws-Vlaanderen. Dethon zocht naar een totaalaanbieder die de organisatie kon helpen bij het vernieuwen en versterken van hun identiteit en interne- en externe communicatie. Met de juiste expertises en ervaring in huis, mochten wij aan de slag met een driedelig project voor Dethon. Een mooie uitdaging, waarbij onze teams samenwerkten aan de merkidentiteit, een multiwebsite én social intranet voor deze opdrachtgever.

Maatschappelijke schakel

Als re-integratiebedrijf is Dethon een werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De organisatie is gevestigd in drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten: Sluis, Terneuzen en Hulst. Daarnaast voorziet Dethon werknemers ook in haar eigen fabrieken en dienstverlenende bedrijven van werk. Dit maakt de organisatie een belangrijke maatschappelijke schakel in deze regio. Dethon is onderverdeeld in negen divisies: Dethon groen, cleaning, detacheringen, montage en verpakking, elektronica, kunststof, metaal, interieurbouw en bezorgdienst. Door de jaren heen versnipperde de huisstijl over deze verschillende divisies, waardoor er eenheid ontbrak. Ook miste de organisatie – in een bedrijf met zoveel medewerkers – een manier om op een snelle, eenvoudige manier centraal naar medewerkers te communiceren. Aan ons de mooie uitdaging om hier verandering in te brengen.

Verdiepen in de organisatie
Voordat we aan de slag gaan met de identiteit van een bedrijf, verdiepen we ons eerst in de organisatie. Om het DNA en de gezichten achter Dethon te leren kennen, hielden we verschillende kennissessies met de interne stuurgroep van Dethon. Hier kwam o.a. naar voren dat onder de werknemers veel laaggeletterdheid voorkomt. Om zo goed mogelijk op de doelgroep in te spelen, hielden we bij het vernieuwen van de identiteit / huisstijl rekening met het contrast en de leesbaarheid. Denk hierbij aan duidelijke kleuren en typografie. Naast het verbeteren van het corporate logo van Dethon, kregen ook de sublogo’s van de verschillende divisies een make-over. Deze logo’s sluiten aan bij de corporate huisstijl, maar zijn toch onderscheidend door een eigen kleur. Onze designers baseerden het kleurgebruik op een kleurenanalyse. Er is een mooi harmonieus geheel ontstaan.

Dethon huisstijl
Case Dethon

Teamly voor iedereen

De vernieuwde identiteit namen we mee in het opzetten van een omgeving voor Dethon binnen ons social intranet Teamly. Door corona ontstond er binnen de organisatie namelijk een grote behoefte om intern snel en effectief te communiceren. Met Teamly als centraal communicatieplatform is de gehele organisatie altijd op de hoogte van wat er speelt. Rekening houdend met de verschillende lees- en kennisniveaus van de doelgroep, richtten we het social intranet zo gebruikersvriendelijk mogelijk in. Het introduceren van Teamly aan de medewerkers pakten we zorgvuldig aan. Zo namen we alle tijd voor het begeleiden en instrueren van kleine groepen gebruikers. Dit was ook meteen voor ons een goede check! Hierdoor ondervonden we namelijk hoe gebruikersvriendelijk Teamly voor minder digivaardige gebruikers is. Door middel van narrowcasting koppelden onze developers Teamly aan de schermen op de diverse locaties. Zo zijn alle medewerkers in één oogopslag op de hoogte van het laatste nieuws.

Teamly Dethon

Digitoegankelijke multiwebsite

Om de vernieuwde identiteit en bijpassende huisstijlelementen te presenteren aan de buitenwereld, maakten we als derde ‘product’ een nieuwe multiwebsite voor Dethon. Gebaseerd op de uitkomsten van gebruikerssessies met de stuurgroep, maakten onze designers en developers een concept voor de nieuwe website. De content en functionaliteiten hiervan pasten we aan op de doelgroep: duidelijk, leesbaar en een heldere toon. Om de stuurgroep van Dethon te laten meedenken, betrokken we hen bij het tussentijdse prototype. Het eindresultaat is een digitoegankelijke multiwebsite. De gloednieuwe website is ontworpen in WordPress en onderverdeeld in een corporate- en subsites. Elke divisie heeft een aparte website in een eigen look and feel.

Optimaliseren en integreren

De uitkomst van dit driedelige project is vernieuwend, passend én veelzijdig. Hiervoor zijn we dicht bij de organisatie en de doelgroep gebleven. Om dit te bereiken was er niet alleen onderlinge samenwerking tussen onze teams, maar ook met de betrokken stuurgroep van Dethon. De komende tijd monitoren onze marketingspecialisten het gebruikersgedrag op de nieuwe website. Deze data nemen we mee om de multi-website verder te optimaliseren. Ook staat het verder integreren van de Teamly-app op de planning. De samenwerking met Dethon loopt voorlopig dus nog door…

"Nedbase verplaatste zich moeiteloos in de doelgroep van Dethon en nam ons mee in iedere stap van het proces. Zo hebben we samen een (digi)toegankelijk intranet en een mooie website neergezet!" Team Communicatie Dethon