Bij Nedbase worden we graag uitgedaagd. TUMS Meetdiensten, een van onze vaste opdrachtgevers, zorgt daarvoor. Zo ontwikkelden we afgelopen tijd een aantal nieuwe functionaliteiten voor de applicatie TApp, waaronder TApp Voorraadbeheer en TApp Meteropname. Ook introduceerden we Single Sign On (SSO) als nieuwe oplossing. Een knap staaltje technisch maatwerk, waarmee we flink de diepte in konden.

Efficiënte apps voor meetbedrijf en eindgebruiker

TUMS Meetdiensten is een voorname speler op de Nederlandse zakelijke energiemarkt. Dit meetbedrijf voorziet grootverbruikers in het hele land van meetdiensten en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen doen, ontwikkelden we voor zowel TUMS Meetdiensten als de eindgebruiker diverse applicaties. Zo leverden we eerder de portalen MESWeb en EMI op. In MESWeb vinden de klanten van TUMS Meetdiensten alle relevante informatie terug over meters en aansluitingen, vragen ze mutaties aan en nog veel meer. Met de energiemonitoring applicatie EMI hebben klanten makkelijk en snel inzage in analyses, overzichten en rapportages van al hun energiestromen.

Realtime voorraadbeheer en meterstandenopname

Naast deze eerder gelanceerde portalen, werkten we afgelopen tijd hard aan de maatwerkapplicatie TApp. TApp is een app speciaal ontwikkeld voor de monteurs van TUMS Meetdiensten en wordt gebruikt voor de volledig automatische afhandeling van werkbonnen. Onlangs is TApp uitgebreid met twee onderdelen: Voorraadbeheer en Meteropname. Met Voorraadbeheer zien de monteurs in één oogopslag wat de metervoorraad is, zowel in het magazijn als in de werkbus. Hangt een monteur een meter op, dan checkt hij de meter uit de voorraad en wordt de nieuwe locatie van de meter direct geregistreerd. Op deze manier wordt de administratie onderweg automatisch verwerkt. De app is zo ontwikkeld, dat monteurs zo flexibel mogelijk hun werk kunnen doen. Met TApp Meteropname geven meteropnemers via hun tablet de opgenomen meterstanden realtime door aan het hoofdkantoor in Goes. Zo zien de meteropnemers via de app precies waar ze zich bevinden en welke meters ze op moeten nemen. Door deze waardevolle uitbreiding wordt de app nu door veel meer medewerkers en voor verschillende doeleinden gebruikt.

Eén keer inloggen met Single Sign On

Voor al deze verschillende applicaties vormt authenticatie met SSO de basis. Hierdoor wordt de toegang tot MESWeb, EMI en TApp gecentraliseerd en hoeven gebruikers maar één keer in te loggen. Met de applicatiekiezer krijgt de klant een op maat gemaakt overzicht van alle applicaties waar hij of zij toegang tot heeft. Zo switcht de gebruiker nu nog makkelijker binnen één omgeving tussen de verschillende locaties, zonder steeds opnieuw in te loggen. Op deze manier heeft DNWG Meetdiensten volledige controle over het toegangsbeheer voor gebruikers. Voor alle applicaties werken we met open technieken. Zo zetten we het open source softwareproduct Keycloak in. Een bewezen techniek, dat ervoor zorgt dat eventueel in de toekomst ook andere bedrijven er makkelijk mee kunnen werken. Door deze open standaarden toe te passen, waarborgen we de vrijheid, continuïteit en veiligheid binnen het meetbedrijf.

Informatiebeveiliging binnen de energiemarkt

Ook op het gebied van informatiebeveiliging maakten we flinke stappen. Vanuit de energiesector zijn er veel richtlijnen die bepalen hoe marktpartijen binnen deze sector met informatiebeveiliging om moeten gaan. En sinds de introductie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is dit speerpunt alleen maar belangrijker geworden. Zo is de eindgebruiker nu veel beter op de hoogte van hoe en waar zijn gegevens worden bewaard en wat het meetbedrijf met zijn gegevens kan doen. Ook is er een wachtwoordbeleid opgesteld. DNWG Meetdiensten heeft hierdoor nu één overzicht, waar ze makkelijk en snel kunnen zien welke gebruikers op welk moment toegang hebben tot bepaalde onderdelen.

Intensief samenwerken

Je kunt dus wel stellen dat we met deze complete opdracht flink zijn uitgedaagd! En dan niet alleen op technisch vlak. Zo bogen we ons ook vanuit onze diverse expertises over de functionaliteiten, data, administratie, user experience en het design. Een supertoffe opdracht, waar team effort en nauw samenwerken centraal stonden. Van begin tot eind waren we bij het hele proces intensief betrokken. En dat zijn we nog steeds! We blijven samen deze mooie, uniforme producten doorontwikkelen en optimaliseren. En hoe tof is het om te beseffen dat onze producten in de praktijk door honderden medewerkers en afnemers gebruikt worden? Dat werkt super motiverend. En dat is waar we het voor doen!

“Met de opgeleverde maatwerkapplicaties zijn onze producten mooi doorontwikkeld in het op een veilige manier verstrekken en krijgen van de juiste informatie. We werken nu veel efficiënter. Ook de eindgebruikers zijn enthousiast over de applicaties met de specifieke functies. Samen met Nedbase blijven we onze producten continu optimaliseren!" Dimitri Poelman, Business Developer bij DNWG