Toggle Menu
Middelburg Molenwater 81
Goes Stationsplein 21

Toegankelijke websites voor iedereen

Het is de Week van de Toegankelijkheid. Dit jaar staat de week in het teken van digitale toegankelijkheid. In deze digitale tijd is toegankelijkheid belangrijker dan ooit. Want iedereen moet online volledig mee kunnen doen. Maar wat is een digitoegankelijke website precies en hoe kunnen wij jou daarbij helpen? Je leest het hier!

Iedereen mag meedoen

In Nederland hebben meer dan twee miljoen mensen een beperking. Je denkt dan al snel aan mensen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn. Maar deze groep is veel breder. Het gaat ook om mensen die autistisch, motorisch beperkt, laaggeletterd of zwakbegaafd zijn. En om ouderen, jongeren en mensen die gevoelig zijn voor prikkels. Iedereen met een beperking moet mee kunnen doen in onze maatschappij. En dus ook in de digitale wereld. Ieder mens moet zijn of haar weg op een website of app gemakkelijk kunnen vinden. Daarom is digitoegankelijkheid belangrijk: om alle mensen hierin te kunnen faciliteren. Daarnaast is digitoegankelijkheid ook verplicht voor alle Nederlandse overheidsinstanties.

Techniek, design en content

Het digitoegankelijk maken van een website raakt meer dan alleen de techniek. Zo raakt het ook het design en de content. Denk hierbij aan de structuur en opbouw van de site, het gebruik van contrastkleuren en de positionering van buttons. Maar het omvat ook het ondertitelen van video’s, het toevoegen van omschrijvingen bij afbeeldingen en het schrijven van begrijpelijke teksten. Functies zoals een ‘Lees voor’ knop, het kiezen van de lettergrootte en het contrast en het door een formulier heen kunnen tabben via je toetsenbord, zijn ook voorbeelden. En dat zijn er dan nog maar een paar!

Toegankelijkheidsanalyse voor bestaande websites

Ook bij Nedbase zijn we ons erg bewust van digitoegankelijkheid en het juist toepassen ervan. Steeds vaker vragen opdrachtgevers of wij hen kunnen helpen bij het digitoegankelijk maken van hun website. En dat doen we natuurlijk graag! Zo maakten we een toegankelijkheidsanalyse voor de Zuidwestelijke Delta en ontwikkelden we een digitoegankelijke website voor Duurzaam Capelle. Voor het opstellen van een toegankelijkheidsanalyse werken we met een stappenplan:

Stappenplan

  1. Het opstellen van een toegankelijkheidsanalyse start met het uitvoeren van een test voor de verschillende pagina’s binnen de website. Deze uitgebreide analyse geeft aan welke onderdelen nog niet volstaan binnen de website.
  2. Vervolgens maken we een overzicht van de resultaten per pagina.
  3. We sluiten de analyse af met een plan van aanpak, waarin we de eerstvolgende stappen naar een digitoegankelijke website omschrijven. In dit overzicht vind je alle aanpassingen op een rij en beschrijven we per aanpassing wie waarvoor verantwoordelijk is.

Nieuwe websites

Wil je een nieuwe, digitoegankelijke website laten ontwikkelen? Dan nemen wij dit uiteraard meteen mee in de projectaanpak, als onderdeel van het websitetraject.

Toegankelijkheidsverklaring voor overheidsinstanties

Voor overheidsinstanties is het verplicht om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren op iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Deze verklaring geeft aan in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om digitoegankelijkheid te borgen. Voor deze verklaring is een toegankelijkheidsanalyse nodig. En wij kunnen voor deze input zorgen!

Wij helpen je

Ben je benieuwd of jouw website digitoegankelijk is? Wil je weten wat er allemaal bij komt kijken om jouw website digitoegankelijk te maken? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van een toegankelijkheidsanalyse? Neem dan contact met ons op! Wij ontzorgen je graag.

Keertje afspreken?