Toggle Menu
Middelburg Molenwater 81
Goes Stationsplein 21

Zeelandbrug app voor betere doorstroming

Een goede doorstroming van het verkeer op de Zeeuwse wegen is van groot belang. Dit heeft Provincie Zeeland doen besluiten om een Zeelandbrug app te laten ontwikkelen. De app is bedoeld om weggebruikers snel te waarschuwen voor een ongeplande afsluiting van de Zeelandbrug, als gevolg van een ongeluk of storing.

App development

Nedbase is geselecteerd voor het ontwikkelen van deze Zeelandbrug app. Een leuke opdracht!

Nedbase heeft veel ervaring met het ontwikkelen van apps en mobiele sites. Zo mochten we afgelopen jaar voor N.V. Westerscheldetunnel aan de slag met de WST-verkeer app. Deze app informeert de tunnelklanten razendsnel over eventuele stremmingen. Een doorslaand succes, deze app is inmiddels ruim 1.600 keer gedownload en wordt zeer actief gebruikt.

U bent gewaarschuwd!

Concreet gaat het dus om een app die bij onverwachte afsluiting van de Zeelandbrug (dus geen reguliere afsluitingen) de burgers hierop snel attendeert en een alternatieve route aanbiedt. Zodra er een calamiteit of storing is, ontvangt men via de app een seintje (push-melding). De app maakt onderdeel uit van een breder plan dat er voor zorgt dat mensen aan de kant van Zierikzee middels een DRIP (matrixbord) worden geinformeerd wanneer de Zeelandbrug is gestremd. Dit alles om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk verkeer op de Zeelandbrug zelf terechtkomt.

Nedbase vervult een rol als het gaat om (voor)onderzoek, advies, vormgeving en technische implementatie. Veiligheid en snelheid zijn belangrijke aspecten. De app wordt aangesloten op de bestaande storingsprocedure. Doel is om de wegbeheerders van zo min mogelijk extra taken te voorzien en de burgers zo snel mogelijk te informeren. De app zal zowel voor iOS als Android beschikbaar worden gesteld.

Gerelateerde artikelen:

— ‘Stremmingsapp alleen voor Zeelandbrug‘ (PZC)

— ‘Gebruikers Zeelandbrug eerder gewaarschuwd bij afsluiting‘ (PZC)

— ‘App voor betere doorstroming op Zeelandbrug ‘ (Omroep Zeeland)

— ‘Plaatsing VRI bij Zeelandbrug‘ (Verkeerskunde.nl)

Schedule Zeelandbrug app (door Nedbase)

Keertje afspreken?