Toggle Menu
Middelburg Molenwater 81
Goes Stationsplein 21

Vaste partner voor Rijkswaterstaat

Dinsdagmiddag tekenden we in Gouda de samenwerkingsovereenkomst met Technolution! Hiermee gaan we een vaste samenwerking aan voor de ontwikkeling en het beheer van applicaties voor Rijkswaterstaat.

Samen werken voor RAP

Technolution is hoofdaannemer voor de Applicatie- en Platformdiensten van Rijkswaterstaat (RAP). Door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is Nedbase vanaf nu officieel een van de vaste onderaannemers voor de projecten van RAP. Die projecten richten zich voornamelijk op applicaties die nautische informatie inzichtelijk maken. Een voorbeeld daarvan is de watertemperatuur en golfhoogte in de Noordzee, waarmee professionals kunnen bepalen of het verstandig is om uit te varen. Vanuit onze expertise ontwikkelen en beheren we deze applicaties.

Informatie helder weergeven

Met de samenwerkingsovereenkomst gaat de wens van Rijkswaterstaat om een vaste samenwerking met Nedbase aan te gaan, in vervulling. Eerder maakten we in samenwerking met het Offshore Expertise Centrum MIVSP van Rijkswaterstaat een zee aan informatie van windparken inzichtelijk. We ontwikkelden hiervoor een webapp die alle gegevens gebruiksvriendelijk laat zien. Ook stonden we aan de basis van waterberichtgeving.rws.nl en de applicatie SVK-INFO. Deze applicatie helpt onderhoudsmedewerkers met actuele informatie over waterkeringen, zoals de Oosterscheldekering, Haringvlietsluizen, Hollandse-IJsselkering en de Maeslantkering.

Rijkswaterstaat digitale noordzee Nedbase

We zetten koers naar een succesvolle samenwerking

We gaan vol enthousiasme de komende jaren aan de slag. Met deze samenwerking hopen we Rijkswaterstaat optimaal te ondersteunen en nog meer applicaties te ontwikkelen. Daarbij komt onze brede expertise en ervaring goed van pas.

Keertje afspreken?