Als ondernemer wil je graag de financiële status van je bedrijf weten: hoe sta ik er op dit moment voor en wat is de financiële verwachting voor de komende periode? Accountantskantoor WEA Zuid-West bood daarom het online portaal Joost aan haar relaties aan. Zowel de relaties als ook de accountants zelf kunnen hier zelf de financiële informatie inzien. Het portaal bevat alle financiële gegevens tot in detail, maar die zijn daardoor niet altijd even gemakkelijk te interpreteren voor een ondernemer. Daarom ontwikkelden we een nieuwe interface met extra functies, volledig gericht op die ondernemer: Joost BI.

Het huidige Joost onder de loep

Het bestaande Joost-portaal van WEA bevat een zeer gedetailleerd overzicht van de financiële gegevens. De medewerkers van WEA Zuid-West gebruiken het als basis om informatie en adviezen naar hun relaties te mailen, inclusief een toelichting. Juist die toelichting van de cijfers vindt een ondernemer fijn. Want de grote hoeveelheid data die het platform bevat, is zonder achtergrond in de accountancy soms lastig te interpreteren . WEA merkte dat daardoor maar een klein deel van de relaties het portaal gebruikte en dat het tijd was voor een verbeterde versie

Accountantsbril af, ondernemersbril op

In een gezamenlijke sessie met WEA hebben we de behoefte aan een nieuw portaal uitgediept, waarbij de focus lag op het inzichtelijk maken van belangrijke gegevens voor hun relaties. We nodigden daarbij twee WEA-relaties uit bij ons aan het Molenwater. Samen onderzochten we – aan de hand van creatieve werkvormen – welke informatie écht relevant is voor ondernemers. Ook dachten we na hoe we de gegevens op een laagdrempelige manier kunnen presenteren. Na het verzamelen van alle input, hebben we met WEA de eerste schetsen en wireframes voor het nieuwe Joost BI-platform gemaakt.

Het design en de techniek: aandacht voor de details

Na de uitwerking van de wireframes pakten we direct door op het design en de techniek. We ontwierpen bewust eerst alle schermen en werkten de applicatie-architectuur gedetailleerd uit in samenwerking met WEA. Op die manier kregen we een helder beeld hoe we de data wilden presenteren én hoe die data in Joost BI terechtkomt.

In ons ontwerp lag de focus op gebruiksvriendelijkheid. Onze UX-designers ontwierpen een heldere, minimalistische lay-out, zodat WEA-relaties direct zien wat relevant is. Om een consistente stijl te behouden en efficiënt te werken, verzamelden we alle designelementen in een design system: een digitale toolkit met visueel en technisch uitgewerkte designelementen.

Bouwen, documenteren en koppelen

Dankzij de prettige samenwerking met WEA én omdat we in de discoveryfase al veel technische details uitdachten, konden we de basis relatief snel neerzetten. Onze software engineers bouwden op basis van de ruwe, financiële data een omgeving die eenvoudig te gebruiken is door de relaties van WEA.

Dit deden ze op basis van ons eigen API-ontwerp, waarin de data-uitwisseling op basis van OpenAPI plaatsvindt. Zo weet WEA Zuidwest hoe de data moeten worden aangeleverd en staat dat ook goed gedocumenteerd voor de toekomst. Omdat we de API dynamisch hebben opgezet, zijn er veel mogelijkheden om in de toekomst de gegevens in Joost BI verder uit te breiden, op basis van de behoeften bij de relaties van WEA Zuidwest.

Behalve voor de financiële gegevens, realiseerden we meer technische koppelingen met externe applicaties. Om in te loggen bijvoorbeeld. In de designfase bespraken we de voorkeur voor SecureLogin, omdat WEA-relaties hiermee al inloggen op alle bestaande applicaties . Dankzij een koppeling met OpenID connect zorgden onze developers ervoor dat zij ook op Joost BI op hun vertrouwde manier kunnen inloggen met de inloggegevens die zij al gewend zijn.

Het nieuwe Joost BI

Het vernieuwde Joost BI-platform is nu klaar voor gebruik en is voor de relaties van WEA Zuidwest een hele verbetering ten opzichte van Joost Reporting. Op het dashboard zien de ondernemers widgets met de belangrijkste en meest recente gegevens. Ze kunnen die gegevens filteren, vergelijken met andere periodes en weergeven in grafieken met een dynamische schaalverdeling. Daarnaast kunnen WEA-medewerkers nu persoonlijke toelichtingen geven bij de financiële gegevens. Bijvoorbeeld om een daling van de brutowinst te verklaren. Op die manier komt de toevoegde waarde van de accountant ook online naar voren en maken we het persoonlijk. De toelichtingen zijn afgestemd op de ondernemer en maken losse e-mails overbodig.

De komende periode houden we met analytische tooling in de gaten hoe de relaties van WEA Zuidwest het nieuwe Joost BI gebruiken. Samen met WEA Zuidwest kijken we welke onderdelen we verder kunnen optimaliseren en welke handige functies we in de toekomst nog kunnen toevoegen!