De Zuidwestelijke Delta is een van de negen deelprogramma’s binnen het Nationaal Deltaprogramma. Het doel van dit programma? De volgende generaties in Nederland beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoet water. Om de ontwikkelingen en projecten in de Zuidwestelijke Delta zo begrijpelijk mogelijk te maken voor inwoners en ondernemers, zetten we samen met Lievens de social mediastrategie Onze Delta op.

Ontwikkelingen en projecten begrijpelijk maken

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Binnen de Voorkeursstrategie de Zuidwestelijke Delta van het Nationaal Deltaprogramma en de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 vinden er tal van ontwikkelingen plaats. De strategie richt zich naast waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie op een veerkrachtige ecologie. Deze onderwerpen hebben soms extra toelichting nodig voor bewoners en ondernemers in dit gebied. Communicatiebureau Lievens is, in opdracht van Rijkswaterstaat, onderdeel van het programmateam Zuidwestelijke Delta. Dit communicatiebureau betrok ons bij de communicatie-uitingen van dit deelprogramma. Onze online expertise op het gebied van websites, design, social media en contentcreatie komt hierbij goed van pas.

Instagram Posts Onze Delta

De thema’s van Onze Delta

In 2018 zetten onze communicatiespecialisten een strategisch social mediaplan op: Onze Delta. Aansluitend hierop ontwierpen onze designers een passende online stijl: positief, duidelijk en inspirerend. Onze Delta inspireert en informeert over thema’s rond water en klimaat die spelen in de Zuidwestelijke Delta. Ook brengen we evenementen onder de aandacht. Daarnaast heeft Onze Delta als doel om inwoners en ondernemers te motiveren om zelf een steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Dit doen we door het delen van duurzame thuis-tips tot landelijke en lokale klimaatacties.

Website Zuidwestelijke Delta

Like-campagne en lancering nieuwe website

Om het online bereik van Onze Delta te vergroten, zetten we in de beginfase van dit project een like-campagne op. Deze campagne had als doel om meer volgers en pagina-likes op social media te verkrijgen. Met succes! Het aantal pagina-likes verdriedubbelde bijna. Inmiddels staat de teller voor Instagram op ruim 900 volgers. Via Instagram lichten we projecten en evenementen uit die spelen in Zuidwestelijke Delta. De volledige artikelen lezen volgers op de nieuwe website die we onlangs ontwikkelden en lanceerden. De website voldoet aan de normen voor digitoegankelijkheid. Met zwdelta.nl en het platform Onze Delta dragen we bij aan de ambitie om de eerste Delta ter wereld te zijn die in 2050 is voorbereid op klimaatverandering!