Passie voor online
header afbeelding

Hoe wij SCRUM aanpakken

De Scrum-methode is verre van nieuw. Toch verbazen we ons erover dat veel organisaties nog geen kennis hebben van deze methode. Laat staan dat ze er ooit mee gewerkt hebben. Zonde! Want hoe vaak hoor je wel niet dat budgetten worden overschreden of deadlines niet worden gehaald? Wij geloven erin dat voor veel grote projecten scrum dé methode is waarmee je grip krijgt, tijd bespaart en niet voor verrassingen komt te staan. Benieuwd waarom? Onze Scrum Masters Rolf en René zetten de ‘spelregels’ voor je op een rij. 

1. Als opdrachtgever ben je onderdeel van het team

 

De kern van Scrum is een multidisciplinair team. Rolf: “Een mix van medewerkers met verschillende disciplines, zoals een ontwerper, frontend- en backend-ontwikkelaars en een online marketeer. Maar naast online specialisten, is er binnen het team ook een grote rol voor de klant weggelegd”. René vult aan: “Je maakt deel uit van het team in de rol van ‘product owner’. Dat wil zeggen dat je eindbeslisser bent en bepaalt welk product er uiteindelijk gebouwd wordt en waar de prioriteiten liggen. Ongelimiteerd commitment en beslissingsbevoegdheid zijn daarbij van groot belang. Zo verwachten we van een klant dat deze minimaal één dag per week bij ons op kantoor aanwezig is. En buitenom deze dagen verwachten we dat de klant goed bereikbaar is voor het team, hetzij telefonisch, per mail of een ander medium, zoals een chatprogramma.” Rolf vervolgt: “Grootste voordeel hiervan is dat we weten dat de kwaliteit van het product aanzienlijk hoger wordt. Nauwe betrokkenheid en extra kennis die de klant meebrengt, zorgen ervoor dat we een eindproduct opleveren dat minstens zo goed, maar vaak nog beter is dan hoe de klant het vooraf bedacht had.”

2. Sprint 0: verzamelen en prioriteren van wensen

 

Bij een Scrum-project gaan we niet zomaar van start met het ontwikkelen van een website, applicatie of intranet. René: “In de zogeheten Sprint 0 brengen we eerst samen met de klant in kaart wat de doelstellingen van het te ontwikkelen product zijn en waar het product minimaal aan moet voldoen om het in gebruik te kunnen nemen. Dit noemen we het MVP, minimum viable product. Alle requirements samen vormen het zogeheten ‘backlog’. Dit kun je zien als een verzamelbak waarin we alle functionele wensen op een rij zetten. Samen met de klant bepalen we vervolgens de volgorde van deze lijst. De klant geeft aan wat ze het belangrijkst vindt en wij geven advies over wat handig is om tegelijkertijd of vlak na elkaar te ontwikkelen. Zo bepalen we samen in welke volgorde de website of applicatie tot stand komt, waarbij we altijd in gedachten houden welke zaken echt noodzakelijk zijn voor het MVP en welke ‘nice-to-haves’ zijn.”

 

 

Hoe wij SCRUM aanpakken

3. Werk in sprints naar je einddoel

 

Waar bij de Watervalmethode wordt gewerkt met een vaste scope en verschillende expertises elkaar opvolgen, wordt bij de Scrum-aanpak gewerkt in zogeheten sprints. Rolf: “Doorgaans zijn deze sprints tweewekelijks. Elke sprint begint met concrete afspraken over wat we gaan maken en eindigt met een werkend product of functionaliteit en, indien nodig, een demo voor stakeholders. Het werken in sprints zorgt ervoor dat de doorlooptijd aanzienlijk korter is dan bij de Waterval-methode. Door de intensieve samenwerking met de opdrachtgever én tussen disciplines binnen Nedbase gedurende de sprints, worden blokkades sneller gesignaleerd zodat ze ook sneller opgelost kunnen worden.”

 

Het gehele team werkt tijdens deze sprints fysiek in dezelfde ruimte: de scrum room. “We werken samen aan dezelfde dingen in dezelfde fase van het project”, legt René uit. “Daardoor kan er korter en constructiever overleg tussen disciplines gevoerd worden. Het is belangrijk dat opdrachtgever minimaal één dag per week aanwezig is, aangezien opdrachtgever in de rol van ‘product owner’ eventuele vragen moet beantwoorden en mee moet kunnen denken wanneer het team ergens tegenaan loopt.”

4. Begin iedere dag met een stand-up

 

Tijdens de ‘daily stand-up’ wordt de voortgang van de sprint nauwlettend in de gaten gehouden. Rolf: “De eerste tien minuten van een sprintdag bespreken we met het hele team wat er gisteren is gedaan en wat er voor vandaag op de planning staat. Eventuele blokkades, zoals teamleden die op elkaar wachten of ontbrekende informatie van de opdrachtgever, kunnen we zo snel signaleren én oplossen. Door dagelijks de voortgang te bespreken, beperken we het risico op uitloop en creëren we een hoger verantwoordelijkheidsgevoel bij het team. Bovendien wordt hierdoor de kans erg klein dat er onnodige aannames worden gedaan of onnodige functionaliteiten worden ontwikkeld, doordat opdrachtgever ook regelmatig bij de stand-up aanwezig is.”

 

 

Hoe wij SCRUM aanpakken

5. Wees flexibel: dit is je voordeel!

 

Door het iteratieve karakter van Scrum kan er snel ingespeeld worden op veranderingen in eerder gestelde requirements, maar is er ook de vrijheid om requirements toe te voegen of te verwijderen. René: “We merken vaak bij projecten dat opdrachtgevers graag dingen aan het vooraf bedachte product willen wijzigen door voortschrijdend inzicht of nieuwe ontwikkelingen. Vaak komen ideeën pas naar boven wanneer je als klant een eerste versie van een functionaliteit of product ziet. Scrum biedt hier de ideale oplossing voor, doordat de scope flexibel is. Functies toevoegen, weglaten of juist op een andere manier ontwikkelen dan oorspronkelijk bedacht, zorgen voor een eindproduct van hogere kwaliteit dat beter aansluit bij de wensen en behoeftes van opdrachtgever en, belangrijker nog, van de eindgebruikers!”
Hoe wij SCRUM aanpakken

Scrum voor jouw project?

Hoewel we bij Nedbase enthousiast zijn over Scrum is de methode niet voor iedereen, en niet voor ieder project geschikt. Rolf: “Als een organisatie de beslissingsbevoegdheid niet bij één persoon neer kan leggen, als je geen onderdeel van het team kunt zijn door tijdgebrek of als het project relatief klein is, is Scrum niet geschikt. Bij de Waterval-methode krijg je als klant precies wat is afgesproken en daar werken verschillende disciplines in een bepaald tijdspad achter elkaar naartoe. Met Scrum heb je ruimte om in te springen op nieuwe ontwikkelingen en is daarmee bij uitstek geschikt voor grotere, innovatieve projecten en een snelle livegang.”

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden?

Bel of mail dan gerust met onze Scrum Masters Rolf Dijkstra en René Dam.

Nedbaas Wendy Suurmond
Wendy Suurmond Communicatieadviseur

Meer updates

Naar overzicht